Nikola Corp's Trevor Milton steps down as executive chairman